Tamil Seithi

அதிரடியாக பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட இராஜாங்க அமைச்சர்

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Susil Premajayantha

இராஜாங்க அமைச்சர் பதவியிலிருந்து சுசில் பிரேம்ஜயந்த நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வகையில், இராஜாங்க அமைச்சர் பதவியில் இருந்து சுசில் பிரேம்ஜயந்த நீக்கப்பட்டதாக ஜனாதிபதி ஊடகப்பிரிவு உறுதி செய்துள்ளது.

ஜனாதிபதிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களுக்கு அமைய, இந்தத் தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சுசில் பிரேம்ஜயந்த, கல்வி மறுசீரமைப்பு மற்றும் திறந்த பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் தொலைக்கல்வி மேம்பாடு இராஜாங்க அமைச்சராகப் பதவி வகித்தார்.

Subscribe to our Youtube Channel News21Tamil for the latest News updates.